Đơn vị uỷ quyền chính thức. Hỗ trợ 24/7/365 trong suốt thời gian sử dụng

Chúng tôi tự hào là đơn vị được uỷ quyền cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trong phạm vi toàn quốc.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ MỚI NHẤT 2017

 Giá Chữ Ký Số

 Giá USB TOKEN

 Thành tiền có (VAT)

 Chiết khấu tiền mặt

 Khuyến mãi

 Thời gian sử dụng

Tiền thanh toán có VAT

1 năm

1.236.000

Miễn phí

1.236.000

406.000 

Tặng thêm 09 tháng

21 tháng

2 NĂM

2.112.000

Miễn phí

2.112.000

802.000

Tặng thêm 09 tháng

33 tháng

3 NĂM

2.990.000

Miễn phí

2.990.000

1.140.000

Tặng thêm 12 tháng

48 tháng

PHỔ BIẾN

 Giá Chữ Ký Số

 Giá USB TOKEN

 Thành tiền có (VAT)

 Chiết khấu tiền mặt

 Khuyến mãi

 Thời gian sử dụng

Tiền thanh toán có VAT

1 năm

1.236.000

550.000

1.786.000

406.000

Tặng thêm 06 tháng

18 tháng

PHỔ BIẾN

2 NĂM

2.112.000

550.000

2.662.000

862.000

Tặng thêm 09 tháng

33 tháng

3 NĂM

2.990.000

Miễn phí

2.990.000

1.140.000

Tặng thêm 12 tháng

48 tháng

 Giá Chữ Ký Số

 Giá USB TOKEN

 Thành tiền có (VAT)

 Chiết khấu tiền mặt

 Khuyến mãi

 Thời gian sử dụng

Tiền thanh toán có VAT

1 năm

1.236.000

550.000

1.786.000

406.000

Tặng thêm 06 tháng

18 tháng

PHỔ BIẾN

2 NĂM

2.112.000

550.000

2.662.000

862.000

Tặng thêm 09 tháng

33 tháng

3 NĂM

2.990.000

Miễn phí

2.990.000

1.140.000

Tặng thêm 12 tháng

48 tháng

Khuyến mãi

 

Tham khảo giá từ các nhà cung cấp mới nhất hiện nay TẠI ĐÂY

Tại sao chọn Chữ Ký Số CA?

Chúng tôi không ngừng cam kết chất lượng trong mỗi qui trình làm việc hàng ngày

Chúng tôi hoàn thành cam kết và đạt kết quả tốt nhất

Cam kết từ chữ ký số CA

Nhà cung cấp